Ένα «ταξίδι» στο χώρο του ιατρείου μας

 

Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχουμε περισσότερο χώρο στη διάθεσή μας σε ένα ιατρείο από ότι αρχικά φαίνεται

Roger Gullidgeπροϊστάμενος οργάνωσης και σχεδίασης ιατρείων μιάς εταιρίας του χώρου στη Μεγάλη Βρετανία

Για αρκετά ιατρεία ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα είναι η δημιουργία ή εξεύρεση χώρου ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το ιατρείο με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Το παράδοξο είναι πως αυτό το πρόβλημα αποτελεί συνήθως μία ένδειξη επαγγελματικής επιτυχίας γιατί μπορεί να συνδέεται άμεσαή και να γίνεται πιο έντονο με την επαγγελματική αναβάθμιση της επιχείρησης του ιατρείου.

Φυσικά είναι εύκολογια όλους μας να κάνουμε «το σοφό εκ των υστέρων» αλλά πρέπει πάντοτε να προβλέπουμε πράγματα και να μην τρέχουμε απλά για να καλύψουμε άμεσες ανάγκες που θα μπορούσαν να έχουν προγνωστεί.

Σε αυτό το άρθρο θα σας παρουσιάσουμε μερικούς πρακτικούς κανόνες για την εξεύρεση και εξοικονόμηση χώρου στο ιατρείο σας και θα σας αποδείξουμε πως συχνά υπάρχει περισσότερος χώρος από αυτόν που ίσως νομίζουμε.

Δεν υποστηρίζουμε ότι επινοήσαμε κάτι εντυπωσιακό και πρωτότυπο αλλά από την εμπειρία μας προκύπτει πως στα πλείστα ιατρεία δε χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο διαθέσιμος χώρος.

 

Αρχίζοντας από τα βασικά

 

Αν βρίσκεστε στο στάδιο της μετακόμισης ή της αγοράς του πρώτου ιατρείου σας, τότε σας συνιστούμε να λάβετε υπόψη αρκετούς παράγοντες προτού αξιολογήσετε απλά την ελκυστικότητα ή την αισθητική του κτιρίου.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε σοβαρά τα εξής:

– Την περιοχή, τη θέση και το περιβάλλον που επιθυμείτε να εργαστείτε.

– Τον τύπο των ασθενών που θέλετε να έχετε στο ιατρείο σας.

– Τον τύπο των οδοντιατρικών υπηρεσιών που προσφέρετε τώρα και που ίσως θέλετε να προσφέρετε και στο μέλλον.

– Τις προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του προσωπικού του ιατρείου σας και την εκπαίδευσή του.

– Τον αριθμό των συνεργατών ή συνεταίρων που έχετε τώρα ή θα έχετε στο μέλλον.

– Τις εξειδικευμένες θεραπευτικές υπηρεσίες που θέλετε ή μπορείτε να προσφέρετε και τον εξοπλισμό που πρέπει να διαθέτετε.

– Τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν από εξειδικευμένους βοηθούς ή τις υπηρεσίες οδοντιατρικής πρόληψης και συντήρησης.

– Τη διάθεση προϊόντων στοματικής υγιεινής στο ιατρείο σας.

– Τη δυνατότητα παραπομπής και τις πιθανές συνεργασίες.

– Τις βασικές προϋποθέσεις εγκαταστάσεων.

– Την ηλεκτρονική υποδομή του ιατρείου σας-δίκτυο υπολογιστών.

– Τους υπάρχοντες ασθενείς (αν αυτοί σας καλύπτουν).

– Το υφιστάμενο προσωπικό (αν είναι το κατάλληλο).

– Τις συνθήκες ανταγωνισμού.

– Την οικογένεια και τον τρόπο της ζωής σας.

Αυτή η λίστα δεν πιστεύουμε ότι είναι ολοκληρωμένη και ίσως υπάρχουν διάφορα σημεία της που να μην έχουν απόλυτη σχέση με τις ιδιαίτερες δικές σας επαγγελματικές συνθήκες και προϋποθέσεις. Αυτό που θα θέλαμε να τονίσουμε είναι ότι ο τύπος και το μέγεθος του κτιρίου που χρειάζεστε με ιδανικές προϋποθέσεις, καθορίζονται από παράγοντες που δεν είναι άμεσα εμφανείς.

Δε συνδέεται απλά με τον αριθμό των επεμβάσεων ή των θεραπειών που μπορείτε και γνωρίζετε να κάνετε.

 

Βρίσκοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις

 

Αφού μείνετε ικανοποιημένοι με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σας, πρέπει να το συζητήσετε με τους κατάλληλους συνεργάτες και συμβούλους. Από επαγγελματική άποψη σ’ αυτούς περιλαμβάνονται ο λογιστής σας και ο τυχόν σύμβουλος οργάνωσης και διαχείρισης ιατρείων με τον οποίο συνεργάζεστε.

Όσον αφορά την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου θα πρέπει να χρειαστείτε τις υπηρεσίες ενός αρχιτέκτονα ή ενός σχεδιαστή εσωτερικών χώρων που έχει σχέση με την Οδοντιατρική. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του οδοντιατρείου καθιστά απαραίτητη αυτή τη συνεργασία. Αυτοί οι σύμβουλοί σας θα χρειαστούν μία σαφή και λειτουργική γνώση του τρόπου και της ροής της εργασίας σας, των οδοντιατρικών υπηρεσιών που προσφέρετε, του υπάρχοντος εξοπλισμού και των διαφόρων νόμων και κανόνων που ισχύουν για την άσκηση της Οδοντιατρικής.

Στην εταιρία μας συνιστούμε πάντοτε την πραγματοποίηση μιάς μελέτης καταλληλότητας. Το κόστος αυτής της μελέτης είναι σχετικά μικρό αλλά οπωσδήποτε μας βοηθά να αποφύγουμε δαπανηρά λάθη που ίσως γίνουν.

Επίσης συνιστούμε την αποφυγή της συχνά καλοπροαίρετης καθοδήγησης από μεσίτες και κατασκευαστές όσον αφορά την καταλληλότητα και τις δυνατότητες ενός ακινήτου. Ίσως αυτοί να είναι καλοί στην εργασία τους αλλά αυτό σπάνια περιλαμβάνει την καλή γνώση των πολλών κανόνων και ρυθμίσεων που προϋποθέτουν ένα ουσιαστικό βαθμό εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας.

Η μελέτη καταλληλότητας που θα κάνετε θα συνδέεται με αρκετά θέματα

και παραμέτρους όπως:

– Ο τύπος και η ηλικία του ακινήτου

– Η καταλληλότητα για το σκοπό που το θέλετε

– Η δυνατότητα αναβάθμισης

– Η πρόσβαση

– Η μεταφορά και η δυνατότητα στάθμευσης

– Οι τοπικές δημογραφικές συνθήκες

– Ο ανταγωνισμός

– Οι άδειες σχεδίασης και κατασκευής και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα

– Η απαιτούμενη χρηματοδότηση και δανειοδότηση γι’ αυτόν τον σκοπό

 

Εφαρμογή των κανόνων στην πράξη

 

Πρόσφατα συνεργαστήκαμε με ένα έμπειρο οδοντίατρο στη Μεγάλη Βρετανία ώστε να σας δώσουμε ένα καλό παράδειγμα αυτών που αναφέρουμε και εννοούμε και να σας δείξουμε με σαφήνεια την αξία του προγραμματισμού και της επίτευξης ξεκάθαρων στόχων αλλά και την αξία της αξιολόγησης των πραγματικών δυνατοτήτων ενός ακινήτου.

Ο συγκεκριμένος οδοντίατρος ασκεί το επάγ γελμα από το 1999 αλλά οι υπάρχουσες προϋποθέσεις και εγκαταστάσεις στο ιατρείο του κρίθηκαν ακατάλληλες για την ανάπτυξη και επέκταση που είχε στο μυαλό του.

Το 2005 άρχισε την αναζήτηση νέων εγκαταστάσεων και χώρου και μετά από κάποιες αποτυχίες, επικεντρώθηκε και κατέληξε στον τύπο και στη θέση του οδοντιατρείου που επιθυμούσε και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο και σε εμφανέστατο σημείο. Χωρίς να επιμείνουμε σε λεπτομέρειες, μολονότι αυτό το ακίνητο είχε όλες τις προϋποθέσεις όσον αφορά την τοποθεσία του, υπήρχαν προβλήματα που χρειάζονταν δημιουργική σκέψη και σωστή ταξινόμηση για να αντιμετωπιστούν κατάλληλα.

Ένα από τα πρακτικά προβλήματα που συνήθως δεν αντιμετωπίζουμε έγκαιρα, ήταν η προσβασιμότητα και η καθαριότητα της περιοχής. Σε ένα επαγγελματικό δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας, ο σωστός καθαρισμός της περιοχής δεν αποτελεί απλά θέμα που αντιμετωπίζεται με τη λύση του προβλήματος της στάθμευσης ή της αποκομιδής των σκουπιδιών.

Με τον κατάλληλο προγραμματισμό ξεπεράσαμε τις σχετικές δυσκολίες έχοντας ελάχιστες συγκρούσεις με τους γείτονες. Η διατήρηση των καλών σχέσεων ενός οδοντίατρου με τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται γύρω από το ιατρείο του πρέπει πάντοτε να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Από την πρώτη μας συνάντηση αυτός ο οδοντίατρος είχε μαζί του διάφορους συμβούλους  περιλαμβανομένου του κατασκευαστή του ακινήτου που αξιολογεί τις δυνατότητες ενός κτιρίου με βάση την προηγούμενη εμπειρία του. Αυτή η εμπειρία σπάνια περιλαμβάνει καλή γνώση των πραγματικών συνθηκών και προϋποθέσεων κατασκευής και διαμόρφωσης.

Επίσης, η αξιολόγηση ενός κατασκευαστή για το τι μπορεί και δε μπορεί να γίνει, ίσως να επηρεάζεται από παλαιότερους κανόνες και ρυθμίσεις χωροταξικού σχεδιασμού με τους οποίους διαφωνούσε και αυτό γιατί απλά αυτοί οι κανόνες είτε δεν είχαν τηρηθεί πλήρως ή δεν είχαν υποβληθεί σωστά οι κατάλληλες προτάσεις.

Με αυτές τις συνθήκες οι κατασκευαστές παίρνουν πολύ σύντομα αποφάσεις όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση χωρίς να κατανοήσουν πλήρως τις σχεδιαστικές δυνατότητες του ακινήτου.

Εν τούτοις, χρησιμοποιώντας το χώρο που ο κατασκευαστής θεωρούσε άχρηστο και συμπληρώνοντας την ενημέρωση του γιατρού όσον αφορά την πρόσβαση συνεργαστήκαμε μαζί του και δημιουργήσαμε ένα εντυπωσιακό ιατρείο σε δύο επίπεδα.

Ένας καλός αρχιτέκτονας πρέπει πάντοτε να συνεργάζεται σ’ αυτή τη φάση της χωροταξικής σχεδίασης. Τίποτα δε μπορεί να γίνει χωρίς την κατάλληλη ενημέρωση και προγραμματισμό και η υπομονή έχει ιδιαίτερη αξία ιδίως σε περιπτώσεις όπου ένα αρχιτέκτονας και σχεδιαστής εσωτερικών χώρων πιστεύει πως δεν πρέπει να απαντά αρνητικά σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Τέλος θα μιλήσουμε για το σχετικό κόστος. Αυτό μπορεί να είναι ένα περίπλοκο θέμα ιδίως αν αλλάξουμε γνώμη όταν το όλο σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Με λίγα λόγια μπορείτε να βρεθείτε στη δύσκολη θέση να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία ή προδιαγραφές μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου δημιουργίας του ιατρείου σας και αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρό. Και εδώ πάλι θα τονίσουμε την ανάγκη της στενής συνεργασίας με τον αρχιτέκτονα-σχεδιαστή σας καθώς και την εξασφάλιση ότι η συνεργασία σας με τον κατασκευαστή ή τον ιδιοκτήτη του κτιρίου δεν περιλαμβάνει ποινικές ρήτρες τις οποίες έχετε προβλέψει ελάχιστα ή καθόλου.

Το ιατρείο του συγκεκριμένου οδοντίατρου που προαναφέραμε κατέληξε να έχει έκταση 133 τ.μ. και μάλιστα αυτή η έκταση να είναι απόλυτα λειτουργική ενώ είχαν τεθεί σαν όριο επιφάνειας τα 74 τ.μ.

Με τους σωστούς συνεργάτες και συμβούλους ξεπεράστηκαν τα προβλήματα και το όλο σχέδιο ολοκληρώθηκε έγκαιρα και οικονομικά αλλά το σημαντικότερο είναι πως ο οδοντίατρός μας έχει πλέον ένα εργονομικό ιατρείο σε κεντρικό προσβάσιμο δρόμο όπου μπορεί να προσελκύσει νέους ασθενείς και στο οποίο μπορεί να εργάζεται άνετα και με καλή διάθεση.

Πηγή: Dental Tribune

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: