Η περιπέτεια του Dr. Pullmeasy

Xιουμοριστικές κάρτες του Herman Knutzen από το 1906! Ο dr. Pullmeasy με εναν ασθενή του….

Herman Knutzen stereoview card, 1906, part 1 of 6
Herman Knutzen stereoview card, 1906, part 2 of 6
Herman Knutzen stereoview card, 1906, part 3 of 6
Herman Knutzen stereoview card, 1906, part 4 of 6
Herman Knutzen stereoview card, 1906, part 5 of 6
Herman Knutzen stereoview card, 1906, part 6 of 6

ΕΟΠΥΥ: Ζητεί 350 γιατρούς και οδοντιάτρους

Στην πρόσληψη 350 γιατρών και οδοντιάτρων, προχωρεί ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Πρόκειται για συνέχιση της διαδικασίας προσλήψεων 1.400 γιατρών, η οποία είχε ξεκινήσει από το ΙΚΑ.

Με τη διαδικασία αυτή είχαν προσληφθεί 1.050 γιατροί. Για τους υπόλοιπους, θα συνεχιστεί από τον ΕΟΠΥΥ, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του διοικητή του Οργανισμού κ. Γεράσιμου Βουδούρη.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι 12μηνες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από τις 15 έως τις 30 Μαρτίου.

Στη συνέχεια, να καταθέσουν σχετικό αντίγραφο, εντός της ίδιας προθεσμίας στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ) ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, στην οποία θα περιγράφονται οι ειδικότητες καθώς και ο αριθμός των ιατρών και οδοντιάτρων με τους οποίους ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες ανά νομό.

Υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. http://www.eopyy.gov.gr στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη, καθώς και αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα ζητηθούν από τους επιλεγέντες μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και αφού ελεγχθούν.

Δ.Κ.

Πηγή: Iatronet

Σε τι μας χρησιμεύουν οι φρονιμίτες;

Οι φρονιμίτες θεωρούνται περιττό κατάλοιπο του ανθρώπινου σώματος από την προϊστορική εποχή, το οποίο βελτιώνεται σταδιακά με την εξέλιξη.

Οι τέσσερις μεγάλοι τραπεζίτες ήταν τα «μίξερ» των προγόνων μας για να μασούν τη σκληρή τροφή εκείνης της εποχής. Με τον τρόπο αυτό είχαν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.

Σήμερα ετοιμάζουμε το φαγητό με τρόπο που καθιστά ευκολότερη τη μάσηση και η φύση έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται έτσι ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να έχουν λιγότερους ή και καθόλου φρονιμίτες.

Πηγή: Science Illustrated

Οι αλλαγές που φέρνει ο εφαρμοστικός νόμος στα φάρμακα

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει η ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου τόσο στον τρόπο διακίνησης όσο και τιμολόγησης των φαρμάκων. Αυξάνεται το ποσοστό των γενοσήμων φαρμάκων που θα συνταγογραφούν οι γιατροί αλλά και θα χορηγούν τα νοσοκομεία προκειμένου το ποσοστό να φτάσει το 50% από 18% που είναι σήμερα. Παράλληλα, οι φαρμακοποιοί έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ανάμεσα σε 5 σκευάσματα ποιο θα χορηγήσουν στον ασθενή με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, όταν η συνταγή του γιατρού περιλαμβάνει γενόσημο φάρμακο. Παράλληλα, βάσει των πρωτόκολλων συνταγογράφησης που έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΦ, συνταγές φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία θα αρχίσουν να εκδίδονται από την 1η Απριλίου σε πρώτη φάση μόνο για 10 βασικές δραστικές ουσίες.

Σχετικά με τις νέες θεραπείες και τη χρήση καινοτόμων φαρμάκων, θα πρέπει για να τα καλύψει κάποιο ασφαλιστικό ταμείο πρώτα να καλύπτονται από 12 χώρες τις Ε.Ε. που διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου φαρμάκων. Ωστόσο προβλέπεται για τα φάρμακα που θα κρίνονται από τον ΕΟΦ εξαιρετικά σημαντικά να εισάγονται στη χώρα μας με υπουργική απόφαση.

 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/03/2012 Πηγή:Health View

Αδεια λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, οδοντιατρείου.

1 Μαρτίου 2012

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κο. Ανδρέα Λοβέρδο
Αριστοτέλους 17
Aθήνα

Κύριε Υπουργέ,

Με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4025/2011 ορίστηκε ότι αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος, διάταξη η ισχύς της οποίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, άρχισε την 1-1-2012.
Πλην όμως, παρά την πάροδο δύο ολόκληρων μηνών από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, όχι μόνο δεν έχετε ακόμη εκδώσει την προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών. Σημειωτέον ότι, ο ΙΣΑ σας έχει ήδη αποστείλει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την υποβοήθηση του έργου σας.
Ωστόσο, αντίθετα σε κάθε λογική προβήκατε στην έκδοση τρίτης συνεχούς εγκυκλίου (με το αυτό περιεχόμενο) για την εφαρμογή του Ν. 3919/2011, με αναφορά σε «απαιτούμενα δικαιολογητικά», που θα πρέπει να συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Με τον τρόπο αυτό όμως, κύριε Υπουργέ, στερείτε αδικαιολόγητα σε πολλούς ιατρούς, κυρίως νέους, το δικαίωμα να προβούν άμεσα στη λειτουργία φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τον οποίο έχουν ήδη υποβληθεί σε τεράστια έξοδα εγκατάστασης και εξοπλισμού του, και ενώ έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την με αριθμό Υ7/Γ.Π.Οικ.145276 άλλη εγκύκλιο σας.
Ταυτόχρονα έχετε δημιουργήσει πλήρη σύγχυση για τις οφειλόμενες από τους ενδιαφερομένους ιατρούς ενέργειες, όσον αφορά την αναγγελία έναρξης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου. Ο ΙΣΑ τονίζει ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης/ άδειας στα διαγνωστικά εργαστήρια εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΙΣΑ, και δεν πρέπει να διαχωριστεί από τη διαδικασία ελέγχου των ιατρείων και πολυιατρείων.
Κατόπιν αυτών, ζητάμε όπως προβείτε άμεσα, ως οφείλετε, στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση βεβαίωσης/άδειας λειτουργίας στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

 

Πηγή: Ygeianet

Αve Maria σε οδοντιατρική εκτέλεση!

Η 10η αίσθηση…

Να ακούμε προσεκτικά, να επικοινωνούμε σωστά και να πείθουμε τους
ασθενείς μας

 

Με βάση το γεγονός πως έχουμε μία επαγγελματική εξειδίκευση, μπορεί να υποτεθεί πως είμαστε
ικανοί στο εύρος των εργασιών μας. Γιατί τότε ορισμένοι από εμάς είναι επιτυχημένοι κι άλλοι όχι
τόσο;  Ο J.Borg, ένας διαπρεπής ψυχολόγος κι επαγγελματικός σύμβουλος πιστεύει πως ο καθοριστικός παράγοντας μπορεί να είναι η δύναμη της πειθώ του κάθε ατόμου.
Όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι, ανεξάρτητα με το θέμα προβληματισμού, μπορούν να μας κάνουν να δούμε, να αντιληφθούμε, ακόμη και να ψηφίσουμε τη δική τους άποψη. Γνωρίζουμε, επίσης, άλλους ανθρώπους, τους οποίους συμπαθούμε και σεβόμαστε, αλλά δεν μπορούν να μας πείσουν να αποδεχθούμε τις απόψεις τους.
Τώρα μπορεί να μην πιστεύετε πως όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά, αλλά αν σκεφτείτε τον αριθμό σχεδίων θεραπείας που έχετε προτείνει σε ασθενείς και πόσα από αυτά έχουν γίνει αποδεκτά, μπορεί να καταλήξετε στο συμπέρασμα πως αδυναμία σας να πείσετε ορισμένους ασθενείς να ακολουθήσουν την προτεινόμενη θεραπεία μπορεί να αποτελεί μία σημαντική απώλεια εισοδήματος για εσάς. Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε τους άλλους, ίσως είναι δύσκολο να αλλάξετε και τον εαυτό σας.
Όπως λέει ο Borg: Κάθε ημέρα στη δουλειά σας και στην προσωπική σας ζωή, έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους που χρειάζονται να σας κατανοήσουν, είτε για να τους βοηθήσετε είτε για να σας βοηθήσουν. Αντίστοιχα, χρειάζεται να καταλάβετε τη δική τους άποψη. Θα πρέπει να βρείτε τη μαγική φόρμουλα που θα οδηγήσει σε επιτυχία την προσπάθεια για κατανόηση της άποψης, της συμπεριφοράς και των πράξεων των ανθρώπων.
Ποιοι είναι λοιπόν οι 10 παράγοντες που επηρεάζουν την πειθώ σας;

1. Να αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους ως άτομα. Δεν υπάρχει μία προσέγγιση που να καλύπτειόλες τις περιπτώσεις.
Ορισμένοι ασθενείς επιθυμούν τη συνεχή χορήγηση φαρμάκων ενώ άλλοι επιθυμούν απλά την αποτελεσματική θεραπεία. Ορισμένα μέλη του προσωπικού χρειάζονται μία εποπτική προσέγγιση, ενώ άλλα απαιτούν χαλαρή επίβλεψη. Οι επιτυχημένοι οδοντίατροι βρίσκουν το
κλειδί και το χρησιμοποιούν για να πείσουν τόσο τους ασθενείς όσο και το προσωπικό πως το οδοντιατρείο αποτελεί το καλύτερο μέρος για την εκπλήρωση των
ονείρων τους.

2. Να είστε καλός ακροατής. Να ακούτε πραγματικά τους ασθενείς και το προσωπικό σας όταν σας μιλούν για τα προβλήματά τους, αντί απλά να επιβάλλετε τις επιλογές σας. Όταν τους ακούτε δείχνετε ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά, αλλά έχοντας ακούσει, χρειάζεται να δράσετε επίσης. Δώστε προσοχή στη λεπτομέρεια, αυτό δείχνει στον άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνείτε πως έχετε ακούσει, θυμάστε και αξιολογήσει όσα έχει πει. Παραφράστε τα
λόγια τους για να τους δείξετε πως τους έχετε ακούσει.

3. Αποφεύγετε τις πολλές θεραπευτικές επιλογές. Είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε όλες τις θεραπευτικές επιλογές εξηγώντας τα οφέλη και τα μειονεκτήματά τους και θα πρέπει να σημειώσουμε πως το έχουμε κάνει αυτό. Λέγοντας αυτό, όταν χρειάζεται να δώσετε μία λύση στον ασθενή μεταξύ των δύο ή τριών καλύτερων επιλογών να τονίζετε εκείνη που υποστηρίζετε περισσότερο.

4. Θετική γλώσσα σώματος. Δύο άνθρωποι που συζητούν στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλο, όχι μόνο λεκτικά αλλά και με τα ρούχα, τη διαγωγή και τη στάση του σώματός τους. Είναι πιο πιθανό να εμπιστευτείτε κάποιον όταν τα λόγια του βρίσκονται σε αρμονία με τη γλώσσα του σώματος όπως εκφράζεται με την οπτική επαφή, την θέση των χεριών, τη δραστηριότητα των δακτύλων κ.ά.

5. Να έχετε καλή μνήμη. Έχετε παρατηρήσει πόσο εντυπωσιάζεται κάποιος άνθρωπος σε ένα πάρτι όταν τον έχετε συναντήσει μόνο μία φορά και θυμάστε ακόμη το όνομά του; Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζετε, αλλά απαιτεί συγκέντρωση-ή να καταγράφετε ορισμένα δεδομένα. Το να θυμάστε τα ονόματα των ανθρώπων, τα γενέθλια, πού
πήγαν στις διακοπές, οικογενειακές λεπτομέρειες, αλλά το κυριότερο τι συζητήσατε την τελευταία φορά είναι ένα
σημαντικό κλειδί για να τους προωθήσετε τις απόψεις σας.

6. Να αποφεύγετε τη διάσπαση της προσοχής σας. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η περίπτωση όπου συζητάτε με έναν ασθενή, κτυπά το τηλέφωνο, παίρνετε την κλήση κι όταν τελειώνετε ρωτάτε τον ασθενή «Ωραία, πού είχαμε μείνει;» Θυμηθείτε, είναι δύσκολο να ελέγξετε την προσοχή σας όταν δεν είστε συγκεντρωμένοι.

7. Να κατανοείτε γιατί οι δύστροποι άνθρωποι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Οι δύστροποι άνθρωποι χρησιμοποιούν στρατηγικές για να επιτύχουν ορισμένους στόχους για τους ίδιους, για παράδειγμα πολύ αυταρχικοί ή απολυταρχικοί άνθρωποι προσπαθούν να σας πείσουν πως είναι ισχυρότεροι από εσάς και σας οδηγούν σε υποταγή: Σε αυτήν την περίπτωση λέτε, για παράδειγμα, «Κατανοώ πως μπορείτε να έρθετε μόνο το βράδυ/σαββατοκύριακο, αλλά δεν έχω προσωπικό της ίδιας ποιότητας με αυτό που έχω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στο ιατρείο για να επιτύχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα». Οι άνθρωποι των οποίων οι οικονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες, προσπαθούν να σας πείσουν πως οι ανάγκες τους είναι σημαντικότερες από τις δικές σας και σας κάνουν να τους λυπάστε. Δείτε από πού προέρχονται, εξετάστε τις συμπεριφορές τους και υιοθετήστε τακτικές που θα σας βοηθήσουν να τους προωθήσετε τις δικές σας απόψεις. Για παράδειγμα, τους λέτε:
«Κατανοώ πως δεν μπορείτε να πληρώσετε 2000 δολάρια προκαταβολικά, αλλά πιθανόν να μπορείτε να τα διαχωρίσετε σε 10 δόσεις των 200 δολαρίων».

8. Χρησιμοποιήστε ανοικτή επικοινωνία. Αντί να λέτε: «Πρέπει να χρησιμοποιείτε το νήμα δύο φορές την ημέρα», μπορείτε να πείτε: «Πιστεύω πως θα επωφεληθείτε πραγματικά αν χρησιμοποιείτε το νήμα δύο φορές την ημέρα».
Άλλες συνήθεις ανοικτές εκφράσεις είναι οι εξής:
«Κατά τη γνώμη μου…», «Νομίζω πως…». Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο λεξιλόγιο αντί να ανταγωνίζεστε τον
υπάλληλο ή τον ασθενή σας.

9. Να προωθείτε τα οφέλη κι όχι τα προβλήματα. Το μήνυμα που αποκομίζουν οι άνθρωποι από μία συνάντηση έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στο μυαλό τους.«Πραγματοποιώντας τη θεραπεία τώρα, θα εξοικονομήσετε πολλά χρήματα και θα γλιτώσετε από αρκετό πόνο στο μέλλον, ενώ θα διασώσετε τα δόντια σας και το όμορφο χαμόγελό σας», είναι ένα καλύτερο μήνυμα από το «Επειδή έχετε τόσο σοβαρά προβλήματα στο στόμα, η θεραπεία σας θα είναι επώδυνη και θα σας κοστίσει πολλά χρήματα και δεν μπορώ να εγγυηθώ την επιτυχία της». Ο φόβος θα στείλει τους ασθενείς σας σε άλλο οδοντίατρο.

10. Δημιουργία αμοιβαία επωφελών αποτελεσμάτων. Ο S.Covey ήταν σαφής πως για να είμαστε επιτυχημένοι, θα
πρέπει να δημιουργούμε αποτελέσματα με οφέλη εκατέρωθεν στις πλευρές που συμμετέχουν. Δεν θα επωφεληθείτε
αν το κόστος εργασίας (για εσάς και/ή τον άλλο άνθρωπο) με κάποιον υπερβαίνει τα οφέλη τα δικά σας ή της άλλης πλευράς.

 

Πηγή: Dental Tribune Greek Edition, Issue no.1/2012