Το ενδιαφέρον φέρνει αποτελέσματα

Για τους ασθενείς σας, αυτό που έχει τη  μεγαλύτερη σημασία είναι  να αισθανθούν πρώτα πως τους καταλαβαίνετε, και όχι να κατανοήσουν τη θεραπεία που τους προτείνετε.

Οταν ο ασθενής σας νιώσει  πως νιάζεστε πραγματικά  περισσότερο για τον ίδιο και όχι μόνο για τα δόντια του, τότε πολύ πιο εύκολα  θα πει «ναι» και θα δεχτεί το σχέδιο θεραπείας που προτείνετε.

Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασθενείς σας είναι η καλύτερη στρατηγική για το marketing του οδοντιατρείου σας.

ae5e10e2ec5bd1fac1caf350c2ad5962